यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

कार्यप्रकार

यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

आपत्कालीन कामे


यांत्रिकी संघटनेने नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जसे अतीवृष्टी, पूर, भूकंप, दरड कोसळणे यावेळी सयंत्रांद्वारे मदतकार्य व पुनर्वसन, दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे अशी महत्वाची कामे केलेली आहेत.
Copyright © 2016 | महाराष्ट्र यांत्रिकी संघटना | All rights reserved.