यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

यंत्र सामग्री

यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

यांत्रिकी संघटनेकडे खालील यंत्र सामग्री आहे.

यंत्र सामग्रीचा तपशील एकुण
स्क्रेपर 12
एक्सकॅव्हेटर 358
व्हील्ड लोडर 49
व्हील लोडर (बॅक हो) 55
क्राऊलर ट्रॅक्टर 235
डंपर 23
मोटर ग्रेडर 5
व्हायब्रेटरी कॉम्पॅक्टर 8
डिझेल रोड रोलर 11
टिप्पर्स 546
ट्रक 189
वॉटर टँकर 56
डिझेल टँकर 3
ट्रान्सपोर्टर 16
क्रेन्स 59
Copyright © 2016 | महाराष्ट्र यांत्रिकी संघटना | All rights reserved.