यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

यंत्र सामग्री

यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

यांत्रिकी संघटनेकडे खालील यंत्र सामग्री आहे.

tr>
यंत्र सामग्रीचा तपशील एकुण
एक्सकॅव्हेटर 422
व्हील्ड लोडर 15
व्हील लोडर (बॅक हो) 70
क्राऊलर ट्रॅक्टर 125
मोटर ग्रेडर 0
व्हायब्रेटरी कॉम्पॅक्टर 8
डिझेल रोड रोलर 11
टिप्पर्स 435
ट्रक 189
वॉटर टँकर 29
डिझेल टँकर 3
ट्रान्सपोर्टर 18
क्रेन्स 58
Copyright © 2016 | महाराष्ट्र यांत्रिकी संघटना | All rights reserved.